Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Werkwijze

Werkwijze

De aanleg van tijdelijke waterinfrastructuren vraagt om visie en kennis. Om kwaliteit en veiligheid. Zodat veilig drinkwater gegarandeerd is bij elk evenement, lokaal, nationaal of zelfs internationaal.

Als specialist kunnen we een alomvattende dienstverlening bieden. Van het meedenken in organisaties bij het ontwerpen van de infrastructuren tot het complete projectmanagement en de uitvoering.

Wij werken milieuvriendelijk en hergebruiken zo veel mogelijk water. Indien gewenst filteren wij het afvalwater voordat het probleemloos terug naar de bron wordt afgevoerd.

Kwaliteit

De aanleg van tijdelijke waterinfrastructuren vraagt om visie, kennis en kwaliteit. Als specialist kunnen we een brede dienstverlening bieden. Van het meedenken in organisaties bij het ontwerpen van de infrastructuren tot aan het complete projectmanagement en de uitvoering.

MTD is gecertificeerd conform de ISO 9001 en ISO 14001 norm. Jaarlijks vindt er een controle audit plaats en om de 3 jaar wordt er een verlengingsonderzoek uitgevoerd. Intensief contact met overheden, gezondheidsinstellingen en controlerende instanties houden ons actueel en scherp.

Daarbij hebben wij onze eigen waterkwaliteitsmanager die toeziet op de kwaliteit bij al onze werkzaamheden en het geleverde water. Per project toetst hij de activiteiten aan de lokale wet- en regelgeving. Tevens brengt hij legionellapreventie-advies uit.

Desinfectie, legionellapreventie en bemonstering zijn standaard opgenomen in onze procedures om u continu te voorzien van drinkwater van de beste kwaliteit. Desgewenst kunnen wij voor u de volledige verantwoordelijkheid over uw waterinfrastructuren overnemen of een risicoanalyse uitvoeren.

Onderzoek & Ontwikkeling

Wij hebben een eigen Onderzoek & Ontwikkelingsteam (R&D) dat nadenkt over proces- en productinnovatie.

Dit team bestaat uit een divers gezelschap van technische, commerciële en ondersteunende medewerkers die nadenken over nieuwe producten, technieken, vaardigheden en de implementatie hiervan. Wij denken met u mee om u de beste service te bieden.

Milieuvriendelijk werken

Wie zoals MTD met water werkt, kent al haar facetten en schoonheden en weet dat de juiste elementen van levensbelang zijn. Zo werken wij er automatisch ook aan om het milieu zoveel mogelijk te beschermen en te ontlasten.

Ook in onze bedrijfsvoering zijn we zeer milieuvriendelijk. Van afvalscheiding tot en met het gebruik van duurzame verpakkingen. We gaan zelfs vérder.

MTD is in staat om de gehele waterketen te beheersen vanaf de bron totdat het weer terug geleverd wordt aan de natuur. We produceren zelf drinkwater en behandelen het afvalwater zodat dit weer terug kan stromen in het oppervlaktewater. Zo beheert en controleert MTD de gehele waterketen.

We werken netjes, verspillen niets en zijn hier streng in. Na het werk laten we de omgeving schoon achter. Nooit zullen we afvalwater in de vrije natuur lozen. Mocht er geen rioolaansluiting aanwezig zijn, dan biedt ons logistiek systeem – met onder meer opslagmogelijkheden in waterbuffers en het vervoer van afvalwater in tankwagens – een milieuvriendelijke oplossing. Het hergebruiken van afvalwater als spoelwater voor toiletten geeft veel waterbesparing.

Bij langlopende projecten reduceren we de spoelingen tot een minimum door middel van gecontroleerde spoelingen die via een klok werken. Ook bekijken we bij ieder project afzonderlijk of isoleren beter is dan spoelen.

In geval van extreme droogte of watergebrek passen we extra waterbesparende maatregelen toe.

Wij werken milieuvriendelijk en hergebruiken zo veel mogelijk water. We kunnen het water scheiden, zodat grijs water hergebruikt kan worden. Indien gewenst filteren wij het afvalwater voordat het probleemloos terug naar de bron wordt afgevoerd.

Veiligheid

Drinkwater moet veilig zijn. Ook tijdelijk drinkwater. MTD garandeert veilig en schoon drinkwater.

Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) krijgen in ons bedrijf optimale aandacht. Wij hebben hiervoor o.a. ons eigen VGM-beheersysteem. Dit kwaliteitssysteem is VCA * gecertificeerd en wordt jaarlijks getoetst door Lloyd’s. Veiligheid dient immers ook geïntegreerd te zijn in de gehele organisatie m.b.t. het werk, de mensen en de producten. Daarom volgen onze ervaren medewerkers regelmatig bijscholingen en trainingen. Vooral ook omdat MTD voor veel verschillende branches over de hele wereld werkt en aan alle nationale en internationale eisen wil en kan (blijven) voldoen.

Wettelijke veiligheid

Wij monteren alle installaties conform de wettelijk geldende normen, toegespitst op de door uw bedrijf aangegeven richtlijnen. Onze drinkwaterinstallaties zijn nationaal en internationaal gecertificeerd. MTD is een internationale fullservice organisatie, met materialen die voldoen aan het CE-keurmerk en allemaal voorzien zijn van diverse nationale en internationale certificaten én keurmerken.

Innovatieve veiligheid

MTD verricht zelf onderzoeken naar het reinigen van water, het desinfecteren en het optimaliseren van de watertemperatuur. Hierdoor zijn wij in staat snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en onze producten daarop aan te passen. MTD loopt hierin veelal voorop in de markt. Zo ontwikkelden wij onder andere een speciale filterunit om het water nog beter en nauwkeuriger te controleren. Vaak ook werken we hiervoor samen met vooraanstaande technische laboratoria, universiteiten en leveranciers. We noemen dat: onze innovatieve service.

Wilt u meer weten?

MTD Nederland

T +31 88 77 55 000

  Contact

  MTD Nederland

  Clara Zetkinweg 4
  5032 ML Tilburg
  Nederland

  info@mtd.net
  T +31 (0)88 77 55 000
  F +31 (0)88 77 55 099

  Festivals, Concerten & Expo

  Paul Verhoeven
  paul.verhoeven@mtd.net
  T +31 6 55 32 68 41

  Sport & Cultuur 

  Anke Corsten 
  anke.corsten@mtd.net
  T +31 6 55 32 68 35

  Industrie

  Robbert de Boer
  robbert.de.boer@mtd.net
  T +31 620 02 13 69

   Stuur ons een bericht

   Kies locatie & taal

   Global

   MTD International English

   Asia

   MTD Japan 日本語

   Europe

   MTD Nederland Nederlands | English
   MTD Deutschland Deutsch | English
   MTD UK & Ireland English
   MTD France Français | English
   MTD Россия Русский | English

   Americas

   MTD USA English
   MTD Canada English | Français
   MTD Brasil Português | English